FRAKT OG LEVERINGSINFORMASJON

   
Posten/Bring er vår samarbeidspartnar på frakt.
Du kan velje mellom to typar leveringsmetodar.

PAKKE I POSTKASSEN MED POSE PÅ DØRA (pris Kr. 99,-)
Pakken blir i utgangspunkt forsøkt levert i postkassa.
Dersom det ikkje er plass til pakken i postkassa vil den bli levert med tenesta Pose på døren.

Pose på døren
Eit leveringsalternativ for Pakke i postkassen som ikkje kan leverast i postkassa.
Det er viktig at du sjekkar om du oppfyller vilkåra for bruk av denne tenesta, før du vel den.
Hugs at val av fraktteneste skjer på eige ansvar.
Du vil få ein SMS/e-post når sendinga er levert som Pose på døren.

Leveringsvilkår (Pose på døren) - viktig å lese
Mottaker må ved bestilling i avsendaren sin nettbutikk aktivt bekrefte at dei aksepterer levering som Pose på døren.
Avsendar må opplyse mottakar om kriteria for levering som Pose på døren:

Avstanden frå postkasse til mottakaren si dør må ikkje vere meir enn 250 m.
Hus må vere tydeleg merka med husnummer og oppgang
Døra må vere tydeleg merka med mottakaren sitt namn.
Posten må ha tilgang til mottakaren si dør, t.d. ved låst ytterdør til felles inngang.
I tilfelle der kriteria over ikkje er oppfylde blir sendinga levert til mottakaren sitt postkontor eller Post i butikk for utlevering mot eit hentesendingstillegg.  

KLIMANØYTRAL SERVICEPAKKE (pris Kr. 249,-)
Mottakaren får hentemelding på sms eller e-post (eventuelt brev i postkassa) og plukkar deretter opp pakken på nærmaste Post i butikk eller Postkontor. Dersom utleveringsstaden ikkje passar for mottakar, har mottakar høve til å bestille endra utleveringsmåte/-stad, for eiga rekning og risiko (Sjå Vilkår, «Utleveringsmåte»).

Dersom pakken ikkje vert henta, får mottakaren ei påminning. Er den framleis ikkje henta etter 14 dagar blir den returnert til avsendar.

 

 

 
chat

Chat med oss

x